top of page

Webb & E-postsäkerhet

Webb- och e-postsäkerhet är viktigt att ha i åtanke för att skydda sina system, data och kunder från cyberhot. Att ha en god säkerhetskultur och medvetenhet om webb och e-postsäkerhet kan också minska risken för social ingenjörskonst, vilket är en vanlig taktik som används av cybersquatters för att lura anställda att lämna ut känslig information. Vi på Markydot hjälper till i ert förebyggande arbete.

Att implementera SSL-certifikat, DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) och Verified Mark Certificates (VMC) förbättrar säkerheten, skyddar varumärkesryktet och etablerar förtroende hos kunder och partners.

 

SSL-certifikat möjliggör säker kommunikation genom att kryptera data som överförs mellan en användares webbläsare och företagets webbplats. Denna kryptering förhindrar obehörig åtkomst och skyddar känslig information som inloggningsuppgifter, betalningsdetaljer och personuppgifter.

 

DMARC är en e-postautentiseringsprotokoll som bekämpar e-postbedrägeri och phishing-attacker. Det låter företag specificera policys för e-postavsändare och mottagare, vilket säkerställer att endast legitima e-postmeddelanden levereras till mottagare. Genom att implementera DMARC minskar ett företag risken för e-postspoofing, skyddar sin domän och hjälper kunder att identifiera äkta e-postmeddelanden från organisationen, vilket främjar förtroende och minimerar effekten av phishing-försök.

 

Verified Mark Certificates (VMC) är digitala certifikat som autentiserar avsändarens varumärke och visar en verifierad symbol (registrerat varumärke) bredvid deras e-postmeddelanden i stödda e-postklienter. VMC möjliggör för organisationer att etablera varumärkesautenticitet och öka leveransbarheten av e-postmeddelanden. När mottagare ser den verifierade symbolen kan de lita på att e-postmeddelandet är äkta, vilket minskar risken för att det förbises eller markeras som skräppost.

bottom of page