top of page

Förvaltning av 
immateriella

tillgångar.


Varumärkesskydd för företag och
myndigheter med krav på hög säkerhet,
service, proaktivitet och kontroll.

Domäner & Varumärken

Vi är en helhetsleverantör av tjänster för varumärkesskydd. Vår personal har lång erfarenhet med expertis inom samtliga områden. Vi specialiserar oss på att hjälpa företag och myndigheter att förvalta & skydda sina immateriella tillgångar genom en rad tjänster, inklusive centralisering, bevakning & försäkring. Samtliga tillgångar centraliseras i vårt managementportal där ni som kund får en tydlig överblick över era tillgångar med möjlighet för egen administration. Vi har som mål att leverera branschen främsta service där vi är gediget insatta i våra kunders tillgångar och behov för att både förvalta och att upptäcka nya möjligheter.

Domänhanterng

Domänhantering

Domänhantering

Hand i hand

Domänhantering är processen att registrera, underhålla och organisera domännamn. Det inkluderar uppgifter som att registrera nya domäner, förnya befintliga domännamn, uppdatera kontaktinformation vid behov och hantera DNS-inställningar. Det inkluderar också hantering av underdomäner (subdomäner) och vidarekopplingar. Syftet med en samarbetspartner för domänförvaltning är att säkerställa upptid, lättillgänglighet, säkerhet & tydlighet. 

Ett domännamn leder användare till en webbplats, medan ett varumärke  identifierar och särskiljer produkter & tjänster. De två går hand i hand eftersom en varumärkesinnehavare vanligtvis vill skydda sitt varumärke genom att registrera domännamn som matchar varumärket. Detta hjälper till att förhindra andra från att använda liknande domännamn för att dra nytta av den goodwill som är förknippat med varumärket. Domännamn som matchar ditt varumärke hjälper till att förhindra förvirring och varumärkesintrång.

Säker teknik

Ett säkert domännamnssystem (DNS) hjälper till att skydda mot olika cyberhot. Förhindrar attacker som DNS-spoofing, cacheförgiftning och  DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) som kan överbelasta och stänga av en webbplats eller tjänst genom att överväldiga den med trafik. En säker DNS är viktig för datasekretessen eftersom den kan kryptera DNS-förfrågningar, vilket kan förhindra tredje part från att spåra och samla in webbläsardata.

Varumärke

Varumärken

Varumärkesregistrering

Markydot hjälper er att utföra en grundlig varumärkessökning innan ett varumärke registreras. Det är viktigt att ta reda på om andra varumärken som redan används anses vara förvirrande lika det föreslagna varumärket. Märket måste vara unikt och inte alltför likt andra varumärken som redan används. Dessutom måste märket tydligt och korrekt beskriva de produkter eller tjänster för vilka registreringen begär så kallad klassificering. 

Varumärkesförvaltning

Varumärkesbevakning

På den mest grundläggande nivån är dina varumärkestillgångar den viktigaste egendomen som ditt företag äger. Hanteringen av ett specifikt företags varumärkesportfölj kommer att skilja sig åt beroende på företagets behov, men består huvudsakligen av granskning, registrering, frister och upprätthållande av varumärkena mot potentiella varumärkesintrång.

Syftet med varumärkesbevakning är att skydda våra kunders rättigheter till sitt varumärke, förhindra förvirring på marknaden och informera eventuella intrång eller missbruk. Bevakningen har en global täckning och är ett verktyg för oss att hjälpa våra kunder att upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella intrång innan det orsakar betydande skada.

Webb & E-postsäkerhet

Webb & E-postsäkerhet

SSL Certifikat

SSL används för att säkerställa att data som skickas mellan en webbserver och en webbläsare är krypterad och säker. Ett SSL-certifikat är en elektronisk fil som innehåller information om en organisation. När en webbserver är konfigurerad med ett giltigt SSL-certifikat kan användare vara säkra på att de kommunicerar med rätt webbserver och att deras data är säker & skyddad.

DMARC

DMARC skyddar mot e-post-förfalskning (phishing) genom att säkerställa att e-post som skickas från en specifik domän verkligen kommer från den användare som påstås. DMARC-rapporteringsystem ger domäninnehavare rapporter om vilken e-post som skickats från deras domän och hur det har hanterats av mottagande e-postservrar.

Verfied Mark Certificate

Verified Mark Certificate 

Verified Mark Certifikat (VMC) är ett nytt digitalt certifikat som gör det möjligt för företag att visa en verifierad logotyp tillsammans med utgående e-post. Detta ökar ett företags exponering via e-post och utger en större säkerhetsprofilering gentemot mottagare. Detta gör så att öppningsgraden av e-post ökas markant.

Boka möte

Boka ett möte

Vi återkommer inom kort med förslag på mötestider.

Vi hör av oss inom kort!

bottom of page