top of page

Anycast DNS ger bättre prestanda och tillgänglighet. I traditionell unicast-DNS är en enda DNS-server ansvarig för att betjäna DNS-förfrågningar för ett visst domännamn. Anycast DNS innebär i stället att DNS-servern replikeras på flera geografiska platser och annonserar samma IP-adress för alla dessa servrar. När en DNS-förfrågan görs svarar den närmaste DNS-servern på förfrågan.

 

Anycast DNS är för de företag som kräver hög tillgänglighet och låg latens, såsom e-handelsplatser. Genom att distribuera DNS-servrar över flera platser ser anycast-DNS till att DNS-förfrågningar betjänas snabbt och tillförlitligt, oavsett platsen för klienten.

Förindrar DDos attacker

Anycast DNS hjälper till att utesluta eller mildra Distributed Denial of Service (DDoS)-attacker genom att sprida trafiken över flera DNS-servrar. Detta gör det svårare för angripare att överbelasta och kan hjälpa till att upprätthålla tillgängligheten under en attack.

Anycast servrar - Nord & Sydamerika

 • Atlanta

 • Chicago

 • Dallas

 • Los Angeles

 • New York

 • Miami

 • Reston    

 • San Jose

 • Seattle

 • Toronto

 • São Paulo

Anycast servrar - Europa

 • Stockholm

 • Hamburg

 • Wien

 • Frankfurt

 • Dublin

 • Amsterdam

 • Geneve

 • Madrid

 • London

 • Paris

 • Warszawa

Anycast servrar Asien & Afrika

 • Dubai

 • Tokyo    

 • Singapore    

 • Hong Kong    

 • Sydney

 • Johannesburg

bottom of page