top of page

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) är en kritisk tjänst som är konstruerad för att säkra och skydda DNS-infrastruktur från attacker. Detta kan leda till allvarliga säkerhetsproblem som ”man-in-the-middle” attacker, DNS cache poisoning, och andra typer av phishing-attacker.

 

DNSSEC fungerar genom att kryptera DNS-svaren med digitala signaturer. När en användare gör en DNS-fråga, kan DNSSEC säkerställa att svaret är autentiskt genom att verifiera digitala signaturer som skickas mellan DNS-servrar. På detta sätt kan användare känna sig säkrare på att de ansluter till rätt webbplats eller tjänst, och att deras data inte kommer att manipuleras.

 

Tjänsten är särskilt viktigt för organisationer som hanterar känslig information online, såsom banker, e-handelsföretag, och andra företag som hanterar personuppgifter. Det ger också fördelar för internetanvändare i allmänhet, eftersom det hjälper till att skydda deras personliga integritet online på så sätt att de inte kommer att utsättas för oönskad övervakning eller manipulering av sin trafik.

Kontakta oss om ni vill sätta upp DNS med DNSSEC

Vi hör av oss inom kort!

bottom of page